Hofors Kommun logo, länk till startsida

Entré Ungdom

Förslag för dig

Hofors kommun/Entré Ungdom erbjuder barn och ungdomar fritidsverksamhet (bl a ungdomsgård och utbildningar inom kulturskola).

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Kontaktinformation barn/ungdom (namn, adress, telefonnummer)
  • Födelsår
  • Foto
  • Kontaktinformation vårdnadshavare (namn, telefonnummer)

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv eller från målsman vid anmälan till utbildning eller medlemsskap.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att garantera säkerhet och trygghet i verksamheten samt kunna ha kontakt med barn, ungdom och/eller vårdnadshavare för dialog.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till anställda inom verksamheten.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas under utbildningstiden eller under tid för medlemsskap (som är 1 år).

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun