Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Häckar och träd vid gator

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete. 

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att växtlighet eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan växtlighet för gående eller bilar.

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Mer information om regler för häckar och träd vid gator - sandviken.se Länk till annan webbplats.

Klagomål om skymd sikt
Om du upplever problem med skymd sikt på grund av växtlighet som är högre än 80 centimeter bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.
Om det inte är möjligt eller problemet kvarstår kan du göra en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Anmäl skymd sikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativt kontakta vgs@sandviken.se. Skicka även med foto och beskrivning var växtligheten är.

Kan jag vara anonym?
Du kan lämna in en anmälan både anonymt eller lämna dina kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill ha information om ärendet.

För att vara helt anonym så får du inte lämna några person eller kontaktuppgifter till dig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

Vad säger lagen?

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

Uppstår det problem för trafiken kan Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet.

I Plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet intill en väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Trafikverkets rekommendationer vid vägutformning.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun