Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Persson Anne (HOP)

Anne Persson

Adress: Odlargatan 8, 813 36 Hofors

Telefon: 0290-21716

Mobil: 073-8094100

Mail: anne@hoforspartiet.se

Yrke/Titel: företagare

Född år: 1960

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot tillika andre vice ordförande
Kommunstyrelsen, ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot.
Socialnämnden, ledamot.
Hoforshus AB, ledamot.
Hofors Kommunhus AB, styrelseledamot.
Finskt förvaltningsområde, politisk representant .
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe, ersättare
Brottsförbyggande rådet, ersättare.
Utskottet för individärenden, ersättare.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296