Hofors Kommun logo, länk till startsida


Persson Anne (HOP)

Anne Persson

Adress: Odlargatan 8, 813 36 Hofors

Telefon:

Mobil: 073-809 41 00

Mail: anne.persson@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Förvaltare

Född år: 1960

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

KSAU, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden, ledamot

Valnämnd, ledamot

Hofors Kommunhus AB, ledamot

Hoforshus AB, ledamot

Hofors Elverk, ledamot

Hoåns Kraft AB, ledamot

Valberedning, ledamot

Partiföreträdare

Krisledningsnämnd, ledamot

Fritids- och kulturutskottet, ledamot

Stiftelsen Gammelstilla Bruk, ersättare

Ombud Norrsken AB årsstämma

Fastighetsbildningsförättningar

Finskt Förvaltningsområde, representant

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbetei Gävleborg, ersättare