Hofors Kommun logo, länk till startsidaSamhällsbyggnadsnämnden

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Hofors kommuns representanter:

Ledamöter

Per Berglund vice ordförande (C)

Kenneth Axling (S)

Charlie Ahlholm (SD)

Ersättare

Stefan Edlund (S)

Stephen Hinton (V)

Bo Wadström (M)