Hofors Kommun logo, länk till startsida

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer avser psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen. Det är alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö mellan människor som har nära relationer till varandra.

Förslag för dig

Socialtjänstens roll

Socialtjänsten kan hjälpa den som behöver stöd att förändra sin situation. Du kan t ex få hjälp med råd och stödsamtal, hjälp att kontakta polis, sjukvård m fl, hjälp i den akuta boendesituationen och ekonomiskt stöd.

Barn som bevittnar hot och våld i nära relationer är att betrakta som brottsoffer och kan därför riskera att fara illa. Detta kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till barns skydd.

Kontakt Våld i nära relationer

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Våld i nära relationer

Aktuellt i Hofors kommun