english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Norberg Cia (L)

Adress: Hammarvägen 26, 813 35 Hofors

Telefon:

Mobil: 070 - 222 12 26

E-post: cianor980105@gmail.com

Yrke/Titel: Grundskollärare 1-7

Född år: 1967

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Kommunfullmäktige, ledamot

Kontaktinformation

Cia Nordberg
070- 222 12 26
cianor980105@gmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.