Hofors Kommun logo, länk till startsidaUtrustning hos elevhälsan, stetoskop

Elevhälsa & Stöd

Elevhälsa & Stöd i Hofors Kommun

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Enligt Skollagen ska elevhälsan främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Samordning och fördelning av resurser för särskilt stöd

Inom Hofors Kommun ansvarar enheten Elevhälsa och stöd även för samordning och fördelning av resurser för särskilt stöd, för assistenter till barn och elever inom förskola och skola, för studiehandledare och modersmålslärare samt för vissa frågor inom integration och IKT mm.