english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunInvesteringsbidrag

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som ska göra investeringar (över 25 000 kronor enligt 2017 års bokföringsregler) på den egna anläggningen/lokalen.

Villkor för beviljande av investeringsbidrag

 • Anläggningen/lokalen ska ligga i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 • Anläggningen/lokalen ska utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.
 • Verksamhetens inriktning ska stämma överens med de regler som gäller för kommunala bidrag.
 • Ansökan ska innehålla
  - Investeringsplan
  - en beskrivning av föreningens framtidsplaner
 • Med ansökan skickas en investerings- och finansieringskalkyl.
 • För att erhålla bidrag ska ansökan göras före investering.
 • Ansökan om bidrag för större investeringar ska vara inlämnad i mycket god tid för att kunna behandlas i kommunens budgetberedning.

Kontaktinformation

Kulturföreningar:
Ritva Snellman
073-809 41 24 ritva.snellman@hofors.se

Idrotts-/fritidsföreningar:
Lokalbokningen
0290-77 15 61
foreningsbidrag@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om investeringsbidrag.docx
(93 kB)