Hofors Kommun logo, länk till startsidaInvesteringsbidrag

Här hittar du information om investeringsbidrag.

Investeringsbidrag

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som ska göra investeringar (över 25 000 kronor enligt 2017 års bokföringsregler) på den egna anläggningen/lokalen.

Villkor för beviljande av investeringsbidrag:

 • Anläggningen/lokalen ska ligga i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 • Anläggningen/lokalen ska utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.
 • Verksamhetens inriktning ska stämma överens med de regler som gäller för kommunala bidrag.
 • Ansökan ska innehålla
  - Investeringsplan
  - en beskrivning av föreningens framtidsplaner
 • Med ansökan skickas en investerings- och finansieringskalkyl.
 • För att erhålla bidrag ska ansökan göras före investering.
 • Ansökan om bidrag för större investeringar ska vara inlämnad i mycket god tid för att kunna behandlas i kommunens budgetberedning.