Hofors Kommun logo, länk till startsidaBilda en förening

Hur bildar man en förening?

Bilda förening

Här får du information om hur man startar en förening, vad stadgarna ska innehålla och hur en styrelse ser ut.

Du hittar också information om hur du kan utforma viktiga förenings-dokument som t ex verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Det måste vara minst tre medlemmar som beslutar att bilda en förening, medlemmarna ska anta stadgar, välja styrelse och revisor.

Anmäl föreningen

När du startar en ideell förening behöver du inte registrera den. Men om du vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska du anmäla föreningen till Skatteverket.

När du registrerar en ideell förening hos Skatteverket får föreningen ett organisationsnummer. Numret är föreningens identitetsnummer och används vid kontakter med myndigheter. Registreringsavgiften ska betalas samtidigt som du skickar in din anmälan. Glöm då inte att skriva föreningens namn. Är föreningen helt ny skriver ni det föreslagna föreningsnamnet.

Föreningen ska även ansöka om godkännande för F-skatt och momsregistreras om den bedriver näringsverksamhet.

Om föreningen betalar ut lön och ersättningar ska föreningen även registreras som arbetsgivare.

Bilagor som ska följa med anmälan

  • Föreningens stadgar
  • Protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som valts till ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Underskrifter

En anmälan ska vara undertecknad av en styrelseledamot.