Hofors Kommun logo, länk till startsidaAvgifter inom vård, omsorg och hemsjukvård

 

Avgifter inom vård, omsorg och hemsjukvård.

Avgifter vård och omsorg

Om du har beviljade insatser för vård och omsorg betalar du en avgift. Exempel på insatser:

  • Hjälp i hemmet
  • Trygghetstelefon
  • Korttidsvistelse/växelvård
  • Särskilt boende

Avgifter hemsjukvård

Om du har insatser för hemsjukvård, betalar du ett fastställt belopp per månad oavsett antal besök i hemmet. Insatser utförs av:

  • Sjuksköterska
  • Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut

Avgifterna för vård, omsorg och hemsjukvård regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.