Hofors Kommun logo, länk till startsidaAvgifter inom vård, omsorg och hemsjukvård

Avgifter inom vård, omsorg och hemsjukvård

Avgifter vård och omsorg

Om du har beviljade insatser för vård och omsorg betalar du en avgift. Exempel på insatser:

  • Hjälp i hemmet
  • Trygghetstelefon
  • Korttidsvistelse/växelvård
  • Särskilt boende

Avgifter hemsjukvård

Om du har insatser för hemsjukvård, betalar du ett fastställt belopp per månad oavsett antal besök i hemmet. Insatser utförs av:

  • Sjuksköterska
  • Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut

Avgifterna för vård, omsorg och hemsjukvård regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.

Kontaktinformation

Avgiftshandläggare
Jeanette Jansson
0290-77 17 39
070-086 02 58
jeanette.jansson@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)