Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Eriksson Ziita (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: ziita.eriksson@moderaterna.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Socialnämnden, ledamot

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot

Brottsförebyggande rådet, ledamot

Gästrikerådet, kommunens representant

Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ersättare

Borgerlig vigselförrättare

Företagshälsovårdsnämnden, ersättare

Oppositionsråd

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot

Gruppledare

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296