Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Eriksson Ziita (M)

Adress: Bergviksvägen 11, 813 91 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-224 62 36

Mail: ziita.eriksson@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktigen, ledamot

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande

Socialnämden, 2:e vice ordförande

KSAU, 2:e vice ordförande

Gästrikerådets styrgrupp, ledamot

Hofors Kommunhus AB, 2:e vice ordförande

Valberedning, ledamot

Partiföreträdare

Vigselförrättare

Krisledningsnämnd, 2:e vice ordförande

Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd, ersättare

Brottsförebyggande rådet, vice ordförande

UFI, ledamot

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun