Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Isaksson Tomas (S)

Tomas Isaksson

Adress: Lassas Väg 9, 813 91 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-167 08 44

Mail: tomas.isaksson@hofors.se

Yrke/Titel: Sektionschef

Född år: 1963

Uppdrag:

Kommunstyrelsen, ordförande (Kommunalråd)

Kommunfullmäktige, ledamot

KSAU, ordförande

Gästrikerådets styrgrupp, ersättare

Hofors-Torsåker jaktvårdskrets, ledamot

Kommuninvest ekonomiska förening, ledamot

Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg, ledamot

Hofors Kommunhus AB, ordförande

Företagshälsovårdsnämnden, ledamot

Krisledningsnämnd, ordförande

Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd, ledamot

Fritids- och kulturutskottet, ersättare

Brottsförebyggande rådet, ordförande

Ombud Hofors Folketshusförening Föreningsstämma, ersättare

Ombud Norrsken AB årsstämma

Fastighetsbildningsförättningar, gode man

Ombud Värmevärden i Hofors AB

Partnerskap Bergslagsbanan, ledamot

Entré Hofors ekonomisk förening, ledamot

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun