Hofors Kommun logo, länk till startsida
Björkhagsskolans entré en sommardag

Björkhagsskolan

Välkommen till Björkhagsskolan!

På skolan finns

  • Gymnasieutbildning inom Introduktionsprogrammet, inriktningarna Språkintroduktion och Individuellt alternativ
  • Kommunal vuxenutbildning: Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning
  • Yrkesvux

YouTubeklipp där Linda Karlsson, rektor, berättar om skolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärcentrum

I Björkhagsskolans lokaler finns även ett lärcentrum. Detta är en resurs och en service främst för studerande på yrkeshögskola, högskola eller universitetsnivå oavsett utbildningsanordnare.

Förslag för dig

Tekniskt basår i samverkan
Gå långt - Gå nära

Vad är Tekniskt Basår?

Tekniskt Basår är ett samarbete med Högskolan i Gävle (HiG). Du läser gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Utbildningen är upplagt så att Du följer föreläsningar på distans från HiG, antingen enskilt i hemmet eller tillsammans med andra studenter i vårt Lärcentrum på Björkhagsskolan i Hofors. Dessutom får Du pedagogiskt stöd på Björkhagsskolan av lärare på plats. Efter genomgången utbildning är Du garanterad en plats till de flesta tekniska utbildningar på HiG!

Utbildningen innehåller 5 kurser och är upplagd enligt följande:
Höstterminen
Matematik 3c - 100p
Fysik 1 - 150p (sträcker sig en bit in på vårterminen)
Kemi 1 - 100p
Vårterminen
Matematik 4 - 100p
Fysik 2 - 100p

Ansökan sker på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Mer information om Tekniskt basår hittar du här: https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Forberedande-niva/Tekniskt-basar-60-fup/Programbeskrivning.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har arbetat en längre tid kan du fr o m 230101 söka ett nytt omställningsstudiestöd. Läs mer på https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/forslag-om-ett-nytt-omstallningsstudiestod.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa enstaka kurser inom basåret. Då studerar du inom ramen för Komvux i Hofors men följer undervisningen från HiG som beskrivs ovan. Även här har du möjlighet till pedagogiskt stöd på Björkhagsskolan.
Höstterminen: Matematik 3c, Fysik 1 och Kemi 1
Vårterminen: Matematik 4, Fysik 2

För mer information - kontakta Maria Damgaard, 0290-77 15 14.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun