english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunRegler & avgifter

Regler och avgifter för förskola och fritidshem i Hofors kommun

Ansökan om plats

När ett barn behöver plats inom någon av verksamhetsformerna, anmäler familjen sitt behov på blanketten Anmälan till plats inom förskola/fritidshem.

Vid ändrade förhållanden, även när du står i kö, är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar ändringen, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst. Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. I vissa fall behövs också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg måste lämnas in för ny period i god tid till Hofors kommun.

Om du under din föräldraledighet samtidigt arbetar eller studerar, ska följande dokument lämnas in till kommunen i samband med din anmälan om behov av plats:

 • Studier under föräldraledighet
 • Registreringsbevis eller intyg ska lämnas där studieanordnaren intygar att studier bedrivs
 • Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel
 • Arbetsgivarintyg, med uppgift om arbetstid
 • Arbete under föräldraledighet

Platserbjudande

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Målet är att alla barn från ett års ålder ska få ett erbjudande om placering från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader. Ansökan ska ha kommit in minst fyra månader innan behov finns.

När lämplig plats blir ledig, erbjuds barnet platsen. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats, men önskar stå kvar i kön, flyttas kötiden fram 4 månader from det datum man tackat nej. Vårdnadshavare som önskar plats ett tidigare datum än den ursprungliga ansökan, omfattas av 4-månaders regeln (d v s nytt datum gäller som ny ansökan). Om ni tackar ja till en annan förskola än den ni har ansökt om så kan ni välja att stå kvar i omplaceringskö till vald förskola.

Om det blir konkurrens till platserna i kommunal verksamhet, så erbjuds plats i följande ordning:

 • Önskad verksamhetsform
 • Önskad månad, dvs från när du har ett behov
 • Barnets ålder

Inskolning

Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön. Den är också viktig för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en stor del av ditt barns vardag.

Inskolningen följer ett schema som upprättas i dialog med föräldrarna och startar det datum barnet har blivit placerat. När du uppger datum för behov av verksamhet är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Säga upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp på avsedd blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Uppsägningstiden är 1 månad för alla verksamheter och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Mer information

Anmälan till plats inom förskola/fritidshem ska innehålla:

 • Anmälan till plats inom förskola//fritidshem
 • Inkomstuppgift
 • Arbetsgivarintyg om inkomst
 • Ändring/uppsägning av plats inom förskola/fritidshem
 • Delad faktura vid gemensam vårdnad
 • Schema förskoleverksamhet och fritidshem

Blanketter finns här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se