Hofors Kommun logo, länk till startsida

Anslagstavlan

Det här är Hofors kommuns officiella anslagstavla där vi publicerar kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder, utskott m.m.

Förslag för dig

Kommunallag kräver digital anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Denna anslagstavla ersätter den tidigare officiella anslagstavlan som fanns i kommunhusets väntrum. Den som inte har tillgång till internet kan ta del av anslagen via kommunhusets reception eller genom att kontakta kommunkansliet.

Att överklaga ett beslut

Om du önskar överklaga ett beslut hittar du information om detta och hur du går tillväga i den högra spalten.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun