Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Barn- och utbildningsnämnden

Valda för perioden 2015-2018

Ledamöter

Daniel Johansson, ordf (S)
Daniel Winterhamre, v ordf (V)
Lars Ramstad (M)
Robert Vestrin (S)
Tiina Kauppi (S)
Kent Andersson (HOP)
Cia Norberg (L)
Hans Hellström (S)
Sara Oskarsson (SD)

 
Personliga ersättare

Eva Lindberg (S)
Linda Lundberg (V)
Alice Lindgren (C)
Mari Rasjö (S)
Arne Evertsson (L)
Johan Stenberg (HOP)
Anna Magnusson (FHT)
Amanda Drugge Wikman (V)
Lennart Johansson (-)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296