Hofors Kommun logo, länk till startsida

UNG-Ung Nu Gävleborg (UNG)

Förslag för dig

Ung Nu Gävleborg Länk till annan webbplats. (UNG) är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16–29 år. Målet är att 300 ungdomar i regionen ska delta i insatser för att återgå till studier, få ett arbete alternativt närma sig arbetsmarknaden. Projektet fokuserar på att till stor del ge individerna ett nära individuellt stöd under så lång tid det behövs för att få till stegförflyttningar.

I detta projekt finns ett stort fokus på individuella insatser. Utöver tidigare metoder och individfokuserade arbetssätt som används för målgruppen vill projektet prova en för kommunerna ny metod, baserad på BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet).

Metod och aktiviteter

  • Aktiviteter (på grupp- och individnivå) utifrån teman personlig utveckling, arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning samt hälsa
  • Nära individuellt stöd med coachning
  • Metodutveckling som innefattar: koordinering av insatser/samverkan med andra aktörer utifrån ungdomens behov samt ha en del fokus på att stärka ungdomar i deras mående och skapa en inkludering av målgruppen.

UNG finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare och Hofors kommun är medfinansiär. Projektet pågår under perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2026.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun