Hofors Kommun logo, länk till startsida

Allmänna villkor för föreningsbidrag

Ansökningar prövas från fall till fall utifrån arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver inom kommunen.

Villkor

Föreningar kan söka bidrag individuellt eller gemensamt genom en samarbets-organisation. Föreningar får dock inte söka samma bidrag både individuellt och genom samarbetsorganisationen.

Bidrag/arvode till medverkan i kulturarrangemang kan betalas ut om F-skatt sedel finns.

Förening ska;

 • vara registrerad, inneha ett organisationsnummer, en styrelse, stadgar, bankgiro eller plusgiro
 • vara öppen för allmänheten
 • utöva regelbunden verksamhet eller arrangera aktiviteter inom Hofors kommun
 • redovisa minst 15 betalande medlemmar i ålder 7 år och uppåt
 • bedriva föreningsverksamhet mot barn och ungdomar i en alkohol- och drog-/dopingfri miljö
 • bedriva all verksamhet fri från droger/doping*

* se World Anti-Doping Agencys (WADAs) dopinglista

Ej bidragsberättigas förening

Kulturutskottet och Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att förening ska vara undantagen från bidrag.

Förening har inte rätt att utan särskild prövning få bidrag från flera kommunala organ för en och samma verksamhet.

Medlemsskap i förening

Storleken på vissa bidrag beräknas utifrån föreningens medlemmar eller utifrån föreningens deltagande medlemmar. För att räknas som en bidragsberättigad medlem gäller att medlemmen

 • har fyllt lägst 7 år
 • har betalt årsavgift eller motsvarande till föreningen
 • personligt finns med i medlemsmatrikel
 • har rätt att delta i föreningsarbetet
 • är bosatt i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.

Person som endast betalar entré-, kurs- eller anmälningsavgift räknas inte som medlem.

Studieförbundens förutsättningar för bidrag

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun