Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förvaltningsområde för finska

Möjligheter att använda och utveckla det finska språket i Hofors kommun

Förslag för dig

Förvaltningsområde för finska – Vad innebär detta?

Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att uppmuntra språkanvändningen för just det finska språket. Detta görs genom olika insatser i den kommunala verksamheten för att skapa möjligheter, för de som vill, att använda språket så att det kan leva vidare och utvecklas.

Ärendehantering på finska

I Hofors kommun har du möjlighet att både skriftligt och muntligt använda finska vid handläggning av ditt ärende. Finskspråkig personal finns inte alltid på plats men vi försöker så snabbt som möjligt hitta lämpliga lösningar utifrån dina behov.

Vill du att ditt ärende ska hanteras på finska, tala med din handläggare.

Webbplats på finska

Utvalda delar av kommunens hemsida är översatt till finska. Här hittar du information om kommunens verksamheter och tjänster såsom äldreomsorg, förskola och bibliotek.

Gå in på: www.hofors.se/suomeksi eller www.hofors.se/finska.

Förskola

Flerspråkighet är en tillgång och att få tillägna sig sitt språk redan i förskolan är en bra start för fortsatt språkutveckling. Inom södra förskolan kan kommunen erbjuda finsktalande lärare, där barnen kommer att få lära sig och utveckla det finska språket och stärka sin kulturella identitet.

Kontakta ansvarig rektor vid intresse av förskoleverksamhet på finska.

Finska i skolan

Hofors kommun erbjuder modersmålsundervisning i finska, även för elever som inte talar språket hemma varje dag. Ämnet Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk har en egen kursplan och ska stödja elevens utveckling till flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Hofors kommun erbjuder även modersmålsstöd i finska för elever i förskoleklass.

Äldreomsorg

Alla har rätt till ett bra liv och du som är i behov av stöd och omsorg ska kunna fortsätta att leva som du är van vid, använda ditt språk och ta del av din kultur.

I Hofors kommun finns det finsktalande personal på våra särskilda boenden. Finskspråkig personal är inte alltid tillgänglig men vi arbetar aktivt för att tillgodose dina behov.

Kontakta biståndsenheten vid intresse av äldreomsorg på finska.

Hofors Bibliotek

Biblioteket är en samlingspunkt för de som vill träffa andra och tala finska. Detta möjliggörs genom olika evenemang och aktiviteter samt genom spontana träffar i vår tidningshörna.

Böcker, tidningar och film

Biblioteket har böcker för barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna. Det finns även ljudböcker och filmer på finska. Det går att beställa eller reservera böcker på finska från andra bibliotek om den saknas i Hofors biblioteks egna utbud. Vi tar gärna emot inköpsförslag på både romaner och facklitteratur. Biblioteket har dessutom dagstidningar och olika veckomagasin på finska.

Bokcirkel

Bokcirkeln på finska har ett antal träffar under våren och hösten. Cirkeln läser främst böcker av finska författare och diskuterar dem sedan under en trevlig fikastund. Kontakta biblioteket om du är intresserad av att delta.

Evenemang

Biblioteket arrangerar olika typer av evenemang och arrangemang på både svenska och finska. Det kan bland annat vara författarbesök eller aktiviteter i samband med finska och sverigefinska högtidsdagar. Biblioteket anordnar också utställningar för att synliggöra Hofors finska historia och kulturarv.

För mer information om vad som händer, följ gärna biblioteket på sociala medier. Vi finns både på Facebook och Instagram. Affischer och information finns även alltid på plats i bibliotekets lokaler.

Språkpaketet i Gävleborg

Flerspråkighet är en rikedom. Därför delar Hofors bibliotek ut ett gåvopaket till små barn som bland annat innehåller en tvåspråkig sångbok med tillhörande cd på finska och svenska.

Stickcafé

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar kommunen ett stickcafé. Stickcaféet är för dig som vill ha sällskap då du handarbetar och vill få möjligheten att både prata och lyssna på finska. Alla stickar inte, många kommer bara för att njuta av det glada lättsamma sällskapet.

Regionala kulturevenemang

Hofors kommun samverkar med Sandviken- Gävle- Älvkarleby- Söderhamn kommun, Riksteatern Gävleborg, lokala finska- och teaterföreningar för att arrangera kulturevenemang runt om i regionen. Förutom att ta del av den finska kulturen och språket är det också en möjlighet att träffa andra finsktalande i regionen.

Vill du veta mer?

Har du några frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt med samordnaren.

Kontakt Nationella minoriteter

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Nationella minoriteter

Aktuellt i Hofors kommun