english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSvenskfinsk och finsk flagga

Förvaltningsområde för finska

Möjligheter att använda och utveckla det finska språket i Hofors Kommun

Förvaltningsområde för finska – Vad innebär detta?

Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att uppmuntra språkanvändningen för just det finska språket. Detta görs genom olika insatser i den kommunala verksamheten för att skapa möjligheter, för de som vill, att använda språket så att det kan leva vidare och utvecklas.

Ärendehantering på finska

I Hofors kommun har du möjlighet att både skriftligt och muntligt använda finska vid handläggning av ditt ärende. Finskspråkig personal finns inte alltid på plats men vi försöker att så snabbt som möjligt hitta lämpliga lösningar utifrån dina behov.

Vill du att ditt ärende ska hanteras på finska, tala med din handläggare.

Webbplats på finska

Utvalda delar av kommunens hemsida är översatt till finska. Här hittar du information om kommunens verksamheter och tjänster såsom äldreomsorg, förskola och biblioteket.

Förskola

Flerspråkighet är en tillgång och att få tillägna sig sitt språk redan i förskolan är en bra start för fortsatt språkutveckling. På Ekens förskola erbjuder kommunen en tvåspråkig avdelning för våra ettåringar där barnen kommer att få lära sig och utveckla det finska språket och stärka sin kulturella identitet.

Kontakta ansvarig rektor vid intresse av förskolverksamhet på finska.

Kommunen har även ett särskilt uppdrag att genom aktiva åtgärder ge barn tillgång till sin kulturella identitet och synliggöra det finska språket och kulturen för alla i samhället. Därför arbetar Hofors kommun med olika projekt då barnen som går på förskolan får lära sig lite om landet Finland samt en del finska ord och låtar.

Finska i skolan

Hofors kommun erbjuder modersmålsundervisning i finska, även för elever som inte talar språket hemma varje dag. Ämnet Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk har en egen kursplan och ska stödja elevens utveckling till flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Hofors kommun erbjuder även modersmålsstöd i finska för elever i förskoleklass.

Äldreomsorg

Alla har rätt till ett bra liv och du som är i behov av stöd och omsorg ska kunna fortsätta att leva som du är van vid, använda ditt språk och ta del av din kultur.

I Hofors kommun erbjuder vi hemtjänst på finska. Finskspråkig personal är inte alltid tillgänglig men vi arbetar aktivt för att tillgodose dina behov. Du som beviljas hemtjänst be om att få din hemtjänst utförd av den finskspråkiga hemtjänstgruppen.

Kontakta biståndsenheten vid intresse av hemtjänst eller annan äldreomsorg på finska.

Biblioteket

Biblioteket är en samlingspunkt för de som vill träffa andra och tala finska. Förutom ett stort utbud av finska tidningar och böcker finns också en bokcirkel. Biblioteket anordnar även olika evenemang på både finska och svenska.

Böcker, tidningar och film

Biblioteket har böcker för barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna. Det finns även ljudböcker och filmer på finska. Biblioteket har ett stort utbud av finska dagstidningar och olika veckomagasin.

Det går att beställa eller reservera böcker på finska ifrån andra bibliotek ifall den saknas i Hofors biblioteks egna utbud. Lämna gärna egna inköpsförslag.

Bokcirkel

Bokcirkeln på finska har träffar en gång i månaden. Cirkeln läser främst böcker av finska författare och diskuterar dem sedan under en trevlig fikastund. Kontakta biblioteket om du är intresserad av att delta.

Evenemang

Biblioteket arrangerar emellanåt författarbesök på både finska och svenska, Oftast avslutas besöken med ett seminarium då det finns möjlighet att diskutera bokens handling eller andra ämnen såsom kulturell identitet. Biblioteket anordnar också utställningar för att synliggöra Hofors historia och kulturarv. Emellanåt har biblioteket också tävlingar eller pyssel med finskt tema.

Språkpaketet i Gävleborg

Flerspråkighet är en rikedom. Därför delar biblioteket ut ett gåvopaket till små barn som bland annat innehåller en tvåspråkig sångbok med tillhörande cd på finska och svenska.

Stickcafé

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar kommunen ett stickcafé. Stickcaféet är för dig som vill ha sällskap då du handarbetar och vill få möjligheten att både prata och lyssna på finska. Alla stickar inte, många kommer bara för att njuta av det glada lättsamma sällskapet.

Regionala kulturevenemang

Hofors kommun samverkar med Sandviken- Gävle- Älvkarleby kommun, Riksteatern Gävleborg och lokala teaterföreningar för att arrangera kulturevenemang runt om i regionen. Förutom att ta del av den finska kulturen och språket är det också en möjlighet att träffa andra finsktalande i regionen.

Vill du veta mer?

Har du några frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt med samordnaren.

Kontaktinformation

Jenny Hammar, Samordnare
0290-77 14 50
jenny.hammar@hofors.se

Sonnie Eklund, rektor Södra förskolan
070-414 12 89
sonnie.eklund@hofors.se

Lotta Nordström, rektor Norra förskolan
073- 981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Mari Rickardsson, rektor Torsåker förskola
070-086 00 12
mari.rickardsson@hofors.se

Anders Bjerned, Enhetschef Elevhälsa & Stöd
070-289 92 14
anders.bjerned@hofors.se

Biståndsenheten (Äldreomsorg)
070-086 01 62

Hofors Bibliotek
0290-77 15 40
biblioteket@hofors.se