Hofors Kommun logo, länk till startsidaDrift- och hyresbidrag

Här hittar du information om drift- och hyresbidrag.

Bidrag

Syftet med bidraget är att ge stöd för att kunna bedriva verksamhet i egen eller hyrd anläggning/lokal.

Villkor för beviljande av drift- och hyresbidrag

 • Anläggningen/lokalen ska finnas i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 • Anläggningen/lokalen ska utnyttjas av invånare i Hofors kommun.
 • Verksamhet som bedrivs i anläggningen/lokalen ska överensstämma med de villkor som gäller för kommunalt bidrag.
 • Bidrag utgår inte för anläggning/lokal som kommunen redan subventionerar genom exv hyresnedsättning.
 • Medel till mindre investeringar (upp till 25 000 kronor enligt 2017 års bokföringsregler) kan sökas från driftbidraget.
 • Bidragsgrundande kostnader för av föreningen ägd fastighet/anläggning omfattar: räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning, sophämtning, vaktmästeri och underhåll (icke standardhöjande åtgärder/ reparationer).
 • Bidragsgrundande kostnader för hyrd lokal eller anläggning omfattar vad som normalt ingår i grundhyra samt värme, el och städning.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens framtidsplaner.
 • Med ansökan skickas
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - budget
  - ev underhållsplan
 • Ansökan ska lämnas in senast 31 oktober året innan det år bidraget söks för.