Hofors Kommun logo, länk till startsida

Medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR

Legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Förslag för dig

Medicinsk ansvarig för rehabilitering ansvarar för:

  • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  • att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  • att anmälan görs till socialnämnden som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

MAR ansvarar även för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter och hjälpmedel.

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Aktuellt i Hofors kommun