Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden med ansvar för utbildning och kultur

Nämnden ansvarar för frågor som rör:

  • Förskola för barn 1-5 år
  • Fritidshem för barn 6-12 år
  • Förskoleklass för 6-åringar
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola och särgymnasium
  • Vuxenutbildning
  • Kulturverksamhet (Entré Ungdom, biblioteket, bidrag till föreningar och studieorganisationer mm)

Nämnden har två utskott

Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet och komvux.
Kulturutskottet som handlägger ärenden inom kulturområdet.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296