english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBarn- och utbildningsnämnden

Nämnden med ansvar för utbildning och kultur

Nämnden ansvarar för frågor som rör:

  • Förskola för barn 1-5 år
  • Fritidshem för barn 6-12 år
  • Förskoleklass för 6-åringar
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola och särgymnasium
  • Vuxenutbildning
  • Kulturverksamhet (Entré Ungdom, biblioteket, bidrag till föreningar och studieorganisationer mm)

Nämnden har ett utskott

Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet och komvux.