Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden med ansvar för utbildning och kultur

Nämnden ansvarar för frågor som rör:

  • Förskola för barn 1-5 år
  • Fritidshem för barn 6-12 år
  • Förskoleklass för 6-åringar
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola och särgymnasium
  • Vuxenutbildning
  • Kulturverksamhet (Entré Ungdom, biblioteket, bidrag till föreningar och studieorganisationer mm)

Nämnden har två utskott

Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet och komvux.
Kulturutskottet som handlägger ärenden inom kulturområdet.

Kontaktinformation

Daniel Johansson, ordförande
070-086 02 37
daniel.o.johansson@hofors.se

Torbjörn Nordström, vice ordförande
070-373 60 28
torbjrnnordstrm@gmail.com

Nämndsekreterare
bun@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296