Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden med ansvar för utbildning

Nämnden ansvarar för frågor som rör:

  • Förskola för barn 1-5 år
  • Fritidshem för barn 6-12 år
  • Förskoleklass för 6-åringar
  • Grundskola
  • Anpassad grundskola
  • Gymnasieskola och anpassd gymnasieskola
  • Vuxenutbildning
  • Entré Ungdom (kulturskola och fritidsgård)

Nämnden har ett utskott:

Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet och komvux.

Kontakt Barn- och utbildningsnämnden

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Barn- och utbildningsnämnden

Aktuellt i Hofors kommun