Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ekonomi

Kommunen får sina huvudsakliga intäkter från skatter, statliga bidrag och avgifter för olika tjänster och service. En betydande del av dessa intäkter kommer från kommunalskatten.

Förslag för dig

Kommunalskatt

Kommunalskatten är den skatt som varje kommun får ta ut på medborgarnas inkomster. Det är staten som bestämmer vilket tak för skatten som kommunerna får ha. Därefter är det upp till varje enskild kommun att bestämma själva hur hög kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas inom kommunen. Detta beslut tas när kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Den kommunala skattesatsen för Hofors kommun är 22,86 kr.

På Skatteverkets webbplats hittar du uppgifter om skattesatser för samtliga Sveriges kommuner.

A-skattsedel och skattetabeller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statsbidrag och avgiftsfinansiering

Utöver skatteintäkterna får kommunen även statsbidrag från staten. Vissa av dessa bidrag är generella och kan användas fritt av kommunen, medan andra är specifika och kan bara användas inom angivna områden som bestäms av staten. Dessutom tar kommunen ut avgifter för olika tjänster, till exempel äldreomsorg och barnomsorg. Dessa avgifter bidrar också till kommunens intäkter.

Kommunens budget

Budgeten är en årlig plan för hur mycket pengar kommunen förväntas få in och hur dessa pengar ska användas. I budgeten fastställs även mål som ska gälla för kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Läs mer om budget och årsredovisning.


Kontakt Ekonomifunktionen

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Ekonomifunktionen

Aktuellt i Hofors kommun