Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hesselgrenska

Särskilt boende för demenssjuka samt korttidsboende

I ett naturskönt område nära Hammardammen

Hesselgrenska är beläget i ett naturskönt område nära Hammardammen. Vid husets baksida finns en stor fin uteplats/trädgård dit det är lätt att ta sig.

Hesselgrenska består av:

 • fyra demensavdelningar och en korttidsavdelning
 • Hammaren, en dagvård för demenssjuka. Öppet måndag-fredag.

Korttidsboende kan Du beviljas i väntan på ett särskilt boende eller tillfälligt vara på vid avlastning/växelvård. Vi har bemannat över hela dygnet. Här arbetar sjuksköterska, undersköterskor, vårdbiträden, administratör samt enhetschef.

Vi har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare varje vecka.

På Hesselgrenska finns frisör och fotvårdsspecialist att tillgå.

Alla måltider tillagas i köket på Hesselgrenska.

Att ta med sig vid inflytt (ej korttidsboende)

 • Egna möbler (säng finns)
 • Lampor
 • Överkast och filt
 • Tvättkorg
 • Duschdraperi
 • Ev hårrullar och nagelvårdsset
 • Mediciner, hjälpmedel, t ex rollator och rullstol.
  Vid flytt till särskilt boende kan privat inköpta hjälpmedel tas med. Om privat inköpta hjälpmedel inte bedöms vara funktionsdugliga eller säkra av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeuter, ersätts dessa med anpassade hjälpmedel som bekostas av kommunen. Kommunen ansvarar inte för om privata hjälpmedlet behöver repareras, underhållas eller anpassas.
 • Högkostnadskort, ev färdtjänstbevis och ev legitimation
 • Ev porslin

Mer information får Du av enhetschefen.

Mer information

Besöksadress
Kanalgatan 15
813 35 Hofors

Kontaktinformation

Ramon Perez Cortes, enhetschef
070 - 086 01 80

Administratör
070 - 086 02 42

Boendesamordnare
070-167 08 87

Boende för demenssjuka

Våning 1 vänster, Grönbo
070 - 086 01 00

Våning 2 vänster, Konvaljen
070 - 086 00 98

Våning 2 höger, Lärkan
070 - 086 00 99

Korttidsboende Vårsolen
070-086 01 55

Fjällklockan
070 - 086 01 02

Dagvården
070-086 00 29