Hofors Kommun logo, länk till startsida

Elevhälsans uppgifter

Förslag för dig

För alla elever från förskoleklass t o m gymnasiet

Mål

Enligt Skollagen är skolhälsovårdens mål att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården är till för alla elever från förskoleklass t o m gymnasiet. Skolhälsovården är en fortsättning på Barnhälsovården (BVC) och följer regelbundet elevernas utveckling och hälsa.

Skolsköterskorna gör hälsokontroller under grundskoletiden och första året i gymnasiet.

Vaccinering

Elever blir erbjuden följande vaccination.
Åk 2: Mässling/påssjuka/röda hund.
Åk 5: Erbjuds flickorna vaccin mot livmoderhalscancer.
Åk 8: Difteri/stelkramp/kikhosta.

Personal

Skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare finns till hands så att eleverna har möjlighet att ställa frågor om hälsa, utveckling, trivsel med mera.

Skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog deltar också i elevvårdsarbete och vid elevvårds- och klasskonferenser. Målet är att få en så bra skolsituation som möjligt utifrån våra elevers behov.

Förebyggande insatser

Skolhälsovården arbetar främst med förebyggande insatser. Möjligheten att erbjuda stöd vid akuta sjukdomar är ytterst begränsad. Då rekommenderas Hälsocentralen i första hand.

Sekretess

Inom skolhälsovården råder samma sekretess som inom all annan hälso- och sjukvård. All verksamhet är avgiftsfri.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun