Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Biståndsenheten

Utreder, bedömer och beslutar om bistånd

Till personer i kommunen som behöver bistånd

Biståndsenhetens uppgift är att utreda, bedöma och besluta om behov av bistånd/insatser till personer i kommunen som behöver det. Biståndet/insatserna beviljas efter särskild prövning enligt gällande lagstiftning. Det är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vilka insatser man har rätt till.

Om du vill komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få information om eller ansöka om bistånd/insatser är det till kommunens biståndshandläggare inom ÄO (äldreomsorg) eller LSS/SoL-handläggare du vänder dig.

Kontakt Biståndshandläggare ÄO (äldreomsorg) och LSS/SoL

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Biståndshandläggare ÄO (äldreomsorg) och LSS/SoL

Aktuellt i Hofors kommun