Hofors Kommun logo, länk till startsida


Biståndsenheten

Bistånd/insatser till personer i kommunen

Utreder, bedömer och beslutar om bistånd

Biståndsenhetens uppgift är att utreda, bedöma och besluta om behov av bistånd/insatser till personer i kommunen som behöver det. Biståndet/insatserna beviljas efter särskild prövning enligt gällande lagstiftning. Det är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vilka insatser man har rätt till.

Om Du vill komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få information om eller ansöka om bistånd/insatser är det till kommunens biståndshandläggare eller LSS-handläggare Du vänder dig.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har telefontid måndag - fredag
Kl 08.30-09.30


Biståndshandläggare för personer födda dag: 1-11
0290 - 77 16 75

Biståndshandläggare för personer födda dag: 12-21
0290 - 77 16 73

Biståndshandläggare för personer födda dag: 22-31
0290 - 77 16 72

Biståndshandläggare mot sjukhus/primärvård/kortids-boende
0290 - 77 15 12

Biståndshandläggarna LSS/SoL har ingen telefontid

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag: 1-15
0290 - 77 15 26

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag 16-31
0290 - 77 15 23

Dokument