Hofors Kommun logo, länk till startsida

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning i Hofors kommun

Gymnasial vuxenutbildning för dig som

  • Behöver komplettera med enstaka kurser
  • Vill skaffa gymnasiebehörighet

De flesta kurserna studerar du på distans via NTI-skolan

Ansökan

Kursstarter till distanskurser sker fortlöpande. Ansökan lämnas in minst 2 veckor innan önskad kursstart. Ansökan ska du lämna till vår studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Hur många kurser kan du läsa?

Du kan välja mellan att läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt. På det sättet kan du kombinera dina ämneskurser, så att studieprogram och studietakt passar dina förutsättningar.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri men läromedel betalar du själv.

Vad är studiepoäng?

Varje ämneskurs har vissa studiepoäng. För heltidsstudier läser man 20 gymnasiepoäng per vecka. Studiepoäng för höstterminen är 400 poäng och för vårterminen är det 450 gymnasiepoäng för heltidsstudier. Du kan också studera på deltid.

Eftersom kurserna i vuxenutbildningen har lägre timtal än motsvarande kurser i ungdomsskolan, blir studietakten relativt hög.

Studie- och yrkesvägledning, SYV

Det är viktigt att du planerar dina studier ordenligt redan från början. Detta får du hjälp med om du vänder dig till studie- och yrkesvägledare. Du kan få information om:

  • utbildningsvägar till olika yrken
  • arbetsuppgifter inom olika yrken
  • konkurrenssituationen vid olika utbildningar
  • vilka möjligheter du har att finansiera studierna
  • hur du utifrån din situation kan nå ditt studiemål
  • hur du kan lägga upp en personlig studieplanering

Vill du ha tjänstledigt för att studera?

Enligt studieledighetslagen har du rätt att få ledigt för studier under vissa förutsättningar:

  • du måste ha haft samma arbete de senaste sex månaderna eller
  • du måste har arbetat sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren

Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. Sök därför tjänstledighet i god tid. Närmare upplysning kan du få genom din fackliga organisation.

Särskild prövning

Om du har läst på egen hand, kan du genomgå särskild prövning för att få betyg. Prövning sker enligt läroplan för kommunal vuxenutbildning. I prövningen skall både grund- och fördjupningsdel bedömas. Prövningen är avgiftsbelagd. Den kostar 500 kr per ämne och prövning.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun