Hofors Kommun logo, länk till startsida


Barn målar med vattenfärger

Fritidshem

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Hofors kommun!

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn 6-12 år i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Huvudmannen, Hofors kommun, har det yttersta ansvaret för fritidshemmen. Fritidshemmen ligger i anslutning till grundskolorna och leds av rektor. Fritidspedagoger tillsammans med annan personal planerar och bedriver undervisningen vid fritidshemmen.

Fritidshem i kommunen

Fritidshem finns på Värnaskolan, Lillåskolan, Solbergaskolan och Petreskolan.