Hofors Kommun logo, länk till startsidaÖvrigt bidrag

Här hittar du information om övriga bidrag.

Övriga bidrag

Syftet med bidraget är att till exempel ge möjlighet att;

 • bedriva en verksamhet som uppfyller de politiska målen (se rubriken Mål, syften och prioriteringar)
 • starta en ny förening
 • utveckla något nytt inom föreningen
 • väcka intresse för fritids- eller kulturområdet
 • anordna ett event eller arrangemang för att synliggöra föreningen och kommunen
 • stödja ungdomsverksamhet med särskilt höga kostnader.

Villkor för beviljande av övrigt bidrag;

 • Verksamhet/aktivitet ska genomföras i Hofors kommun eller för dess invånare.
 • I ansökan ska framgå
  - syfte och mål för det ansökan gäller
  - om fler aktörer är med och finansierar
  - föreningens framtidsplaner
 • Med ansökan skickas
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - ekonomisk kostnads- och intäktskalkyl för det ansökan gäller
 • Ansökan kan göras när som under året, men den ska lämnas i god tid innan det man söker bidrag för ska genomföras.