Hofors Kommun logo, länk till startsida


Socialnämnden

Socialnämnden i Hofors Kommun

Nämnden ansvarar för frågor som rör

  • Äldreomsorg enligt socialtjänstlagen
  • Omsorg för funktionshindrade
  • Individ- och familjeomsorg
  • Integration/flyktingsmottagning
  • Arbetsmarknadsåtgärder

Nämnden har ett utskott

  • Utskottet för individärenden