Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Socialnämnden

Socialnämnden i Hofors Kommun

Nämnden ansvarar för frågor som rör

 • Äldreomsorg enligt socialtjänstlagen
 • Omsorg för funktionshindrade
 • Individ- och familjeomsorg
 • Integration/flyktingsmottagning
 • Arbetsmarknadsåtgärder

Nämnden har ett utskott

 • Utskottet för individärenden

Nämnden har även två råd knutna till sin verksamhet

 • Kommunala Pensionärsrådet
  Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärers riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunala beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
 • Kommunala Rådet för funktionshindrade
  Kommunens råd för funktionshindrade (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrades riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de funktionshindrade i samhället, som i hög grad omfattas av kommunala beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Kontaktinformation

Kenneth Axling, ordförande
073 - 809 41 31
kenneth.axling@hofors.se

Arne Evertsson, vice ordförande
070-692 48 33
arne_evert@hotmail.com

Jesper Öberg, Nämndsekreterare 070-086 01 81 jesper.oberg@hofors.se


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296