Hofors Kommun logo, länk till startsida

Sjuksköterska

Sjuksköterskans insatser utgår ifrån den enskildes behov av hälso- och sjukvård.

Insatserna planeras, genomförs och följs upp efter behov i samarbete med brukare/patient, omvårdnadspersonal, rehabteamet, enhetschef.

Läkare från Primärvården har patientansvar för de boende i Kommunens Särskilda boenden (SÄBO), samt i Hemsjukvården. En del av sjuksköterskornas arbete är även att handleda och stödja omvårdnadspersonalen.

Dagtid, vardagar, finns omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på varje SÄBO samt Hemsjukvård. På kvällar, nätter och helger arbetar tjänstgörande sjuksköterska/-or, som konsult till alla kommunens SÄBO samt Hemsjukvårdspatienterna.

Förslag för dig

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Aktuellt i Hofors kommun