Hofors Kommun logo, länk till startsida

Råd till privatpersoner

Det är innan det händer en olycka eller när en kris inträffar som man behöver de goda råden. Ta dig tid och läs de här praktiska råden.

Förslag för dig

Överlevnadsburk

Det kan vara svårt att i mörkret hitta eller komma ihåg var tändstickor, ljus och ficklampan finns. Ett bra råd är att samla alla "överlevnadssaker" på en plats som hela familjen känner till. Man kan till exempel ha en "överlevnadsburk" som innehåller det viktigaste för att klara ett elavbrott.

civilförsvarsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hemberedskap.

Information

Det är viktigt att få tag i information om vad som händer, exempelvis vid elavbrott. Blir elavbrottet långvarigt är det viktigt att kunna hålla sig informerad om hur situationen utvecklar sig.
Ha därför alltid en batteriradio med färska batterier till hands för att kunna lyssna på information som ges radio. Även bilradion kan användas för samma ändamål.
Ha alltid aktuella telefonnummer till kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården lättåtkomligt.

Belysning

Att lamporna slocknar är ofta det första vi märker av ett elavbrott. Kontrollera proppskåp, utebelysning och om det lyser hos grannarna.

Brandrisk

 • Se upp med ljus i fönster.
 • Håll bränslen och öppna lågor åtskilda.
 • Förvara inte mer än tillåten mängd bränslen i bostaden.
 • Förvara bränsle i godkända kärl.
 • Ha alltid brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Vatten

Ett elavbrott påverkar även vattenförsörjningen. Vattenverket och pumpar längs vattennätet behöver el för att fungerar. Högt belägna områden kan bli utan vatten redan efter några timmar. Det är då kommunens uppgift att ordna med dricksvatten vid olika tappställen.

Till ett bostadsområde utan vatten kan vatten köras i tankbil och speciella hämtställen ordnas, vanligen med hjälp av räddningstjänsten eller gatukontoret. Vattnet hämtas lättast i plastdunkar eller hinkar. Ha helst en dunk med skruvlock och kran. Du kan själv ordna dricksvatten om du inte får det utkört. Använd sjövatten och vatten från friska brunnar, vattendrag och bäckar som du vet att är fria från giftigt utsläpp.

Vattnet renar du så här:

 • sila bort småpartiklar
 • koka vattnet utan lock i minst fem minuter
 • eller använd vattenreningstabletter från apoteket.
 • Även i tanken på toaletten finns reservvatten - men glöm inte att rena det

Värme

En bostad kyls snabbt ut och blir snart obehaglig att vistas i. Redan en temperatur på 15 grader kan kännas ruggig.

Nödrum

Förbered något rum i bostaden som ett nödrum. Ett maximalt bra nödrum ligger:

 • mellan andra rum
 • mot söder
 • på övervåningen
 • I flerfamiljshus väljer du rummet intill eller ovanpå/under det rum din granne håller varmt. Stäng till mot övriga kalla rum.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun