english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunPannbiffar med potatismos

Förskole- och skolmåltider

Förskole- och skolmåltider i Hofors kommun

Enheten Måltidsservice producerar kost till förskolan och skolan.

Matsedel

Lunchen serveras dagligen efter fastställd matsedel och alltid med ett laktovegetariskt alternativ.

För skolan finns möjlighet att se matsedeln i iPhone och Androidtelefoner. Matsedeln laddas hem gratis via "Skolmaten" i AppStore, Android Market och OVI store. Matsedel går även att se under rubriken Länkar.

Specialkost förskolan

Om man i hemmet äter någon form av specialkost kan man också få detta på förskolan. Med specialkost menas t ex allergi-, religions- eller laktovegetarisk kost. Pga lågt innehåll av vissa mineralämnen och vitaminer serveras inte ren vegankost.

  • För att erhålla religions- eller laktovegetarisk kost ska intyget skrivas under av vårdnadshavare.
  • För att erhålla specialkost för allergier eller diabetes ska intyget skrivas under av BVC.

Intyget lämnas sedan till förskolans personal som vidarebefordrar det till det kök som lagar maten. Om allergin/intoleransen förändras måste nytt intyg lämnas in.

Specialkost skolan

Om man i hemmet äter någon form av specialkost kan man också få detta i skolan. Med specialkost menas olika typer av allergier etc. För dem som äter religionskost hänvisar vi till det vegetariska alternativet de dagar som det serveras griskött (ca två dagar per vecka). Övriga dagar går det bra att äta av den ordinarie maten. Pga lågt innehåll av vissa mineralämnen och vitaminer serveras inte ren vegankost.

Intygsblankett för specialkost finns i sidans högerkolumn, på skolornas expeditioner, hos skolsköterskan, samt i köket.

  • För att erhålla specialkost för allergier eller diabetes ska intyget skrivas under av läkare, skolsköterska eller dietist

Intyget lämnas sedan till skolmåltidspersonalen på skolan.
För att man ska vara garanterad att få specialkost måste nytt intyg lämnas före sista augusti varje år.