english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSynpunkter & klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på förskolan eller skolan?

1. Kontakta personalen

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till den förskola eller skola det berör. Det kan vara personalen på respektive förskoleavdelning eller klasslärare/mentor i skolan.

2. Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får gehör för dina åsikter så vänder du dig till berörd rektor.

3. Kontakta huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur rektor har behandlat ärendet vänder du dig till huvudmannen (skolchefen).

I din kontakt med huvudmannen är det viktigt att vi får in dina synpunkter/klagmål i skriftlig form på avsedd blankett. 

4. Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med hur Hofors kommun har behandlat ärendet, och du anser att kommunen inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Kontaktinformation

Blankett till huvudmannen skickas med post:
Hofors kommun
Barn- och utbildningsnämnden
813 81 Hofors
eller med e-post:
bun@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Blankett för synpunkter och klagomål till huvudmannen.doc Word, 57.5 kB.
(57.5 kB)
Blankett för synpunkter och klagomål till huvudmannen.pdf Pdf, 388.6 kB.
(388.6 kB)