Hofors Kommun logo, länk till startsida


Gruppbostaden Orion

LSS-boende

Gruppbostaden är ett LSS-boende som är beläget på på Granvägen 4.
Gruppbostaden består av 5 lägenheter för boende samt ett gemensamhetsutrymme för social samvaro.

Alla boende har en individuell genomförande plan och målsättningen är att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag med bibehållna funktioner. De boende på Orion har också daglig verksamhet på våra dagverksamheter.

Orion är bemannat med personal dygnet runt.