Hofors Kommun logo, länk till startsida


Närbild på vitsippor

ÉU-kort

Delta i fritidsgårdens aktiviteter med ÉU-kort

Vad är ett ÉU-kort?

ÉU-kortet (Entré ungdom-kortet) är ett medlemskap som krävs för att delta i fritidsgården (åk.6 - gymnasiet). Du ansöker om kortet genom att fylla i en blankett tillsammans med din vårdnadshavare. Kortet finns i två former: helår och terminskort.

Helårskortet kostar 100 kr och gäller i 12 månader från det att du får kortet.

Terminskortet kostar 50 kr och gäller i en termin: januari - juli eller augusti - december.

Förhållningsregler

Det är viktigt att alla känner sig trygga i vår verksamhet. När du befinner dig i våra lokaler och/eller aktiviteter förväntar vi oss att du följer följande förhållningsregler:

  • Språkbruk - Du har ett vårdat språk. Det är inte okej att uttrycka sig rasistiskt, homofobiskt, transfobiskt, sexistiskt m.m.
  • Respekt gentemot andra - Du behandlar andra besökare och personal väl och med god attityd.
  • Nolltolerans mot hot och våld - Du använder inte hot eller våld mot andra besökare eller personal. Det innefattar knuffar, brottning, slag, sparkar m.m. samt hot om dessa.
  • Eldningsredskap, vapen - Du får ej bära vapen eller eldningsredskap såsom tändare och tändstickor. Personalen avgör vilka objekt som är tillåtna.
  • Nedskräpning och skadegörelse - Du är försiktig med lokalerna och våra redskap. Du plockar upp skräp efter dig.
  • Energidryck, tobak, alkohol, droger - Du dricker eller brukar inte energidryck, tobak, alkohol och droger i vår verksamhet.

Konsekvenser

Vid upprepade tillsägelser eller specifika händelser kan du bli hemskickad för kvällen eller avstängd en period. Vårdnadshavare kontaktas alltid.

Vid grövre eller upprepade händelser kan ditt ÉU-kort dras in och polis kan kontaktas.

Vid oaktsamhet i lokaler eller med utrustning kan du bli ersättningsskyldig för reparationer och/eller ny utrustning. Är du under 18 år kommer debitering att skickas till vårdnadshavare som godkänt din ÉU-kortansökan.

Ungdomscoach och/eller enhetschef avgör vilka konsekvenser som vidtas.

Kontaktinformation

Elin Sehlberg (Bitr. enhetschef) 070-167 08 35 elin.sehlberg@hofors.se

Tobias Pettersson (Kultur)
070-167 08 36 tobias.pettersson@hofors.se

Sofia Rising (Samhälle, café) 070-167 08 37 sofia.rising@hofors.se

Henrik Grinde (Kultur)
070-167 08 38 henrik.grinde@hofors.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
EU-kortansökan.pdf Pdf, 446.5 kB. 446.5 kB 2022-04-26 13.47