Hofors Kommun logo, länk till startsida

Psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Förslag för dig

Utökad information om psykisk ohälsaADHD Länk till annan webbplats.

Ledsen och nedstämd Länk till annan webbplats.

Alkohol och droger

Mobbning

Anorexi / Bulimi Länk till annan webbplats.

Oro Länk till annan webbplats.

Asperger syndrom Länk till annan webbplats.

Problem i familjen

Autism Länk till annan webbplats.

Problem i skolan

Bipolär sjukdom Länk till annan webbplats.

Psykos Länk till annan webbplats.

Blyghet och social fobi Länk till annan webbplats.

Riskbruk och missbruk

Brister i föräldraskap

Schizofreni Länk till annan webbplats.

Depression Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp

Dyslexi

Självmordstankar Länk till annan webbplats.

Dödsfall

Självskadebeteende Länk till annan webbplats.

Ekonomiska problem

Skilsmässa

Ensamhet

Skolfrånvaro

Fobier Länk till annan webbplats.

Stress

Funktionsnedsättning

Sömnsvårigheter Länk till annan webbplats.

Ilska och utbrott

Tourettes syndrom Länk till annan webbplats.

Koncentrationssvårigheter Länk till annan webbplats.

Tvångssyndrom Länk till annan webbplats.

Kriminalitet

Våld och övergrepp

Kris i livet

Ångest Länk till annan webbplats.

Kränkande behandling

Ätstörningar Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Elevhälsan har du som är elev i skolan tillgång till och innefattar skolsköterska, Skolläkare, Skolkurator och Skolpsykolog. Elevhälsan ska stödja din utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Ungdomsmottagning

Behöver du någon vuxen att prata med? Till ungdomsmottagning kan du komma med det mesta. De tar emot ungdomar mellan 13 och 23 år. Alla besök är kostnadsfria.

Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga. Kontakta Socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Exempel på situationer då du kan kontakta Socialjouren:

  • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
  • missbrukare som akut måste tas om hand
  • om någon är utsatt för hot eller våld

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring polisen 114 14. Polisen kontaktar då Socialjourens beredskap.

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig.

Den gemensamma Socialjouren är stationerad i Gävle.

Kontakta Socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Kontakt, Psykisk ohälsa

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt, Psykisk ohälsa

Aktuellt i Hofors kommun