Hofors Kommun logo, länk till startsida

Psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Förslag för dig

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar.

Socialjouren

Kontakta Socialjouren (026-10 02 25) om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Exempel på situationer då du kan kontakta Socialjouren:

  • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
  • missbrukare som akut måste tas om hand
  • om någon är utsatt för hot eller våld

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring polisen 114 14. Polisen kontaktar då Socialjourens beredskap.

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den gemensamma Socialjouren är stationerad i Gävle.

Elevhälsan

Du som är elev i skolan har tillgång till Elevhälsan, dvs skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsan ska stödja din utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Ungdomsmottagning

Behöver du någon vuxen att prata med? Till ungdomsmottagning kan du komma med det mesta. De tar emot ungdomar mellan 13 och 23 år. Alla besök är kostnadsfria.

Kontakt, Psykisk ohälsa

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt, Psykisk ohälsa

Aktuellt i Hofors kommun