Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Kontakt, Psykisk ohälsa

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt, Psykisk ohälsa

Aktuellt i Hofors kommun