Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Bidrag till integrationsinsatser

Syftet med bidraget är att stötta projekt vars mål är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan människor och kulturer.

Villkor

I ansökan ska framgå

  • syfte/mål med projektet
  • hur integrationspengarna ska användas
  • om fler aktörer är med och finansierar

Med ansökan skickas

  • verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  • budget för projektet

Ansökan kan göras när som under året, men ska lämnas i god tid innan projektet ska genomföras.

Eventuellt överskott från projektet betalas tillbaka till kommunen inom ett halvår från det att projektet har avslutats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun