Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansöka om skolskjuts

Vem behöver ansöka om skolskjuts?

 

  • Om en elev går i den skola där kommunen normalt skulle placerat eleven och avståndskraven eller beslutade undantag pga trafiksituationen är uppfyllda enligt kommunens skolskjutsregler, behöver vårdnadshavare inte lämna in någon ansökan om skolskjuts. (Obs! Om vårdnadshavare tidigare tackat nej till skolskjuts behöver kontakt tas med skolskjutssamordnaren.)
  • Vårdnadshavare till elev som flyttar till kommunen eller byter hemadress inom kommunen under läsåret (och genom detta kan få rätt till skolskjuts) tar kontakt med skolskjutssamordnaren.
  • Skolskjuts pga av andra orsaker (val av annan skola, växelvis boende eller särskilda skäl) kan beviljas efter individuell prövning. Ansökan sker genom kommunens e-tjänster eller ansökningsblanketter.

Förslag för dig

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun