Hofors Kommun logo, länk till startsida

Visselblåsartjänst

Från och med den 1 juli 2022 har Hofors kommun en visselblåsartjänst.

Förslag för dig

Vad är en visselblåsartjänst och varför har vi den?

Hofors kommun har från och med 1 juli 2022 en visselblåsarfunktion. Kommunen är mån om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller medarbetarna uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Syftet med att ha en visselblåsarfunktion är att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning och Hofors kommuns identitet.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör vid namn Human&Heart för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter.

De företeelser som rapporteras (visselblåses) av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse.

Vilka personer kan rapportera?

  • Arbetstagare
  • Volontärer
  • Praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare
  • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag
  • Aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera. De som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

Vilka kan inte rapportera?

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen (kommunmedlemmar) med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

Hur gör jag om jag vill använda visselblåsartjänsten?

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun