Hofors Kommun logo, länk till startsida

Samhällsorientering

Samhällsorientering för nyanlända flyktingar

Sedan 1 december 2010 har kommunen ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att hjälpa nyanlända att snabbare komma in det svenska samhället och få kopplingar till arbetslivet.

Målsättningen är att deltagarna ska få insikt i och förståelse för det svenska samhället och samtidigt aktivera och stödja deltagarna till eget kunskapssökande.

Samhällsorienteringen omfattar åtta obligatoriska delar:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Kommunens ansvar

Kommunen ska erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering. Tillsammans med Sfi och arbetsförberedande insatser är samhällsorienteringen en obligatorisk del i etableringsplanen.

Meningen är att undervisningen ska vara mer praktisk än teoretisk. Undervisningen sker på deltagarnas modersmål och bygger på diskussion och dialog. Informatörer från organisationer och myndigheter, t ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bjuds in. Detta blandas upp med studiebesök på viktiga inrättningar för den nyanlända som tandläkare, vårdcentral, polisen etc.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun