Hofors Kommun logo, länk till startsida

Översikts- och detaljplanering

Kommunen har planmonopol. Det innebär att kommunen bestämmer hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom kommunen.

Förslag för dig

Översiktsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera hur marken i kommunen ska användas, hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras både i orter och på landsbygden. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Information om detaljplaner, översiktsplanering, program till detaljplan och stadsutvecklingsprojekt finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Läs mer om samhällsplanering – sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanering

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Genom en detaljplan kan kommuner pröva om exempelvis en viss byggnation är lämplig. När en ny detaljplan ska tas fram finns möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Ta del av pågående planarbeten och hitta gällande detaljplaner - sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras.

Läs mer om Hofors kommuns översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Aktuellt i Hofors kommun