Hofors Kommun logo, länk till startsida

Uppföljning

Efter några dagar, när vi ser hur det fungerar hemma för
dig, så genomförs tillsammans med dig en uppföljning. Vid uppföljningen deltar du, personal från trygg hemgångsteamet, biståndshandläggare eventuellt även sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Det kan ske genom ett fysiskt möte eller digitalt. Om du önskar att en närstående deltar så går det bra.

Vid uppföljningen går vi igenom vad du klarar själv och om du har behov av stöd och hjälp i fortsättningen. Utifrån ditt behov har du vid detta tillfälle möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser.

Förslag för dig

Kontakt Trygg Hemgång

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Trygg Hemgång

Aktuellt i Hofors kommun