Hofors Kommun logo, länk till startsida

Aktivitetsbidrag

Syftet med bidraget är att stimulera till ökad lokal aktivitet bland barn och ungdom.

För icke statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast den 30 juni (för vårens aktivitetstillfällen) respektive senast den 31 december (för höstens tillfällen). Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort.

För statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast en månad efter det att föreningen fått statsbidraget. Tillsammans med ansökan skickas;

  • kopia på ansökan till Riksidrottsförbundet om LOK-stöd
  • kopia på beviljat statsbidrag (kontoutdrag).

Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirklar.

Kulturutskottet har möjlighet att inom ramen för befintliga anslag prioritera vissa åldersgrupper vad gäller bidragets storlek per deltagare och sammankomst.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun