Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Aktivitetsbidrag

Syftet med bidraget är att stimulera till ökad lokal aktivitet bland barn och ungdom.

Villkor för beviljande av aktivitetsbidrag

  • För icke statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast den 30 juni (för vårens aktivitetstillfällen) respektive senast den 31 december (för höstens tillfällen). Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort.
  • För statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast en månad efter det att föreningen fått statsbidraget. Tillsammans med ansökan skickas
    - kopia på ansökan till Riksidrottsförbundet om LOK-stöd
    - kopia på beviljat statsbidrag (kontoutdrag).
  • Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirklar.
  • Kulturutskottet har möjlighet att inom ramen för befintliga anslag prioritera vissa åldersgrupper vad gäller bidragets storlek per deltagare och sammankomst.

Kontaktinformation

Kulturföreningar:
Ritva Snellman
073-809 41 24 ritva.snellman@hofors.se

Idrotts-/fritidsföreningar:
Sarah Winges
070-086 00 22
sarah.winges@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om aktivitetsbidrag.docx
(94.7 kB)
Närvarokort aktivitetsbidrag kultur.docx
(40.1 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296