Hofors Kommun logo, länk till startsida


Definition av alkoholdrycker

I alkohollagens inledande kapitel finner du följande definitioner av alkoholdrycker:

Alkoholdryck - avser en dryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas i alkohollagen in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.

Spritdryck - avser en alkoholdryck som innehåller sprit.

Vin - avser en alkoholdryck som framställs genom jäsning av druvor eller druvsaft. Till vin räknas även sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit, framställd av vinprodukter. Alkoholhalten för vin överstiger inte 22 volymprocent.

Öl - avser en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns folköl. Öl som överstiger 3,5 volymprocent benämns starköl.

Annan jäst alkoholdryck - avser en alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl.

Alkoholhaltigt preparat - avser en vara som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller tekniskt sprit och inte heller sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen.

Alkoholdryckliknande preparat - avser ett alkoholhaltigt preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel.