Hofors Kommun logo, länk till startsida


Ungdomar med Entré Ungdom-tröjor

Samhälle

Ungdomsinflytande i Hofors kommun

ÉU-rådet

En spännande aktivitet för dig som gillar att göra din röst hörd och påverka.

  • Du får lära dig hur demokrati fungerar.
  • Du och andra ungdomar diskuterar för er viktiga samhällsfrågor.
  • Du får träffa de som beslutar i kommunen.
  • Du får vara med och bestämma om vilka projekt och arrangemang som ska finnas i Entré ungdom.
  • Anmäl till ungdomscoach Sofia.

Demokratiprojekt

  • Demokratiprojekt är öronmärkta pengar för dig som är 12-20 år och vill genomföra en dröm/idé/projekt i Hofors kommun.
  • Du är viktig! Drömmar är viktiga! Har du en idé så kan du hos oss söka pengar för den.
  • ÉU-rådet avgör om du får ekonomiskt stöd.
  • Kontakta våra ungdomscoacher om du har frågor eller vill komma igång med ditt projekt!

Minoritetsspråk

I Entré ungdoms verksamhet ska alla känna sig välkomna, därför jobbar vi aktivt med att informera, diskutera och lära av varandra om olika språk och kulturer. Vi uppmärksammar viktiga dagar och högtider samt deltar i kommunens minoritetsvecka.

Kontaktinformation

Elin Sehlberg (Bitr. enhetschef) 070-167 08 35 elin.sehlberg@hofors.se

Tobias Pettersson (Kultur)
070-167 08 36 tobias.pettersson@hofors.se

Sofia Rising (Samhälle, café) 070-167 08 37 sofia.rising@hofors.se

Henrik Grinde (Kultur)
070-167 08 38 henrik.grinde@hofors.se