english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Stenberg Johan (HOP)

Adress: Fjällgatan 18, 813 30 Hofors

Telefon: 076-827 20 88

Mail: johan.gothe@hotmail.com

Yrke/Titel: Inside Sales Marknad, Ovako

Född år: 1983

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Antagningsutskottet, ledamot

Hoforshus AB, suppleant