Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet och sparsamt. Vi lånar jorden och dess resurser av generationer och det är vårt gemensamma ansvar att lämna jorden vidare till våra barn så att även de kan leva ett gott liv.

Förslag för dig

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Gemensam förvaltning

Hållbar utveckling brukar beskrivas som en fråga med tre dimensioner: miljö, social och ekonomisk. Dessa tre dimensioner är beroende av och samverkar med varandra. Det går därför inte att, till exempel, ha en hållbar utveckling för den sociala dimensionen utan att samtidigt ta hänsyn till miljömässig och ekonomisk utveckling.

I arbetet med hållbar utveckling fokuserar vi därför på människors hälsa, välmående och jämställdhet. Vi tar hänsyn till att bevara resurser, människors kultur och identitet, bevarar och rehabiliterar vår natur och ekosystemen med målet att lämna vidare en hälsosam planet till framtida generationer.

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om arbetet med hållbar utveckling i våra samverkande kommuner finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Hållbar utveckling – sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Genom Agenda 2030 kan hållbar utveckling bli verklighet.

De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

·         Att avskaffa extrem fattigdom
·         Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
·         Att främja fred och rättvisa
·         Att lösa klimatkrisen

Agenda 2030 antogs av alla FN:s medlemsländer 2015.

Mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun