Hofors Kommun logo, länk till startsidaVal av annan skola

Skolskjuts när elev väljer annan skola

Val av annan skola i Hofors kommun

Elev som väljer en annan skola än den där kommunen normalt skulle placerat eleven är inte berättigad till skolskjuts.

Undantag görs om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för att resa till den valda skolan.

Val av skola i annan kommun

Undantaget ovan gäller även om eleven valt en kommunal skola i annan kommun. Rätt till skolskjuts gäller inte till fristående skola i annan kommun. 

Den skolskjuts som Hofors kommun kan bevilja för elev som valt skola i annan kommun är bussbiljett till resor med linjetrafik.

Ansökan

Ansökan görs på blankett eller genom kommunens e-tjänst.