Hofors Kommun logo, länk till startsida

Val av annan skola

Förslag för dig

Skolskjuts när elev väljer annan skola än den anvisade

Val av annan skola i Hofors kommun

Elev som väljer en annan skola än den där kommunen normalt skulle placerat eleven är inte berättigad till skolskjuts. Undantag kan göras om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för att resa till den valda skolan. Grundläggande regler om avstånd mm gäller även till den valda skolan.

Val av skola i annan kommun

Undantaget ovan gäller även om eleven valt en kommunal skola i annan kommun. Den skolskjuts som Hofors kommun kan bevilja för elev som valt skola i annan kommun är bussbiljett till resor med linjetrafik.

Rätt till skolskjuts gäller inte till en fristående skola i annan kommun. 

Ansökan

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på blankett.

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun